Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2013

olja
Można warg dotykać, muskać je, ssać, gryźć, podnosić językiem, można je zamykać swoimi ustami, aby za chwilę je otworzyć, rozewrzeć, spulchnić lub mocno zacisnąć. Można koniuszkiem języka cierpliwie i dokładnie nama­szczać śliną ich brzeg. Można przygnieść je do dziąseł, można je smakować, można je zwilżyć lub zamoczyć swoją śliną, aby zaraz potem osuszyć wydychanym powietrzem. Można je obejmować szczelnie swoimi wargami, po chwili zwolnić uścisk, otworzyć na oścież, rozsunąć zęby, wyssać język na zewnątrz i przygryzać go delikatnie. Można go potem wepchnąć do środka, przycisnąć do dolnego podnie­bienia i dotykać swoim językiem wybrzuszenia dziąseł nad każdym zębem po kolei, można dotknąć nim górnego podniebienia i zatrzymywać na każdym jego zgrubieniu, można... Można zwariować przy tym. Albo się zakochać.
— Janusz Leon Wiśniewski.
olja
Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
— Różewicz, Kartoteka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viasegretarz segretarz
olja
0543 ad0a
chcę już !
Reposted fromdusielecc dusielecc viasegretarz segretarz

February 11 2013

olja
8198 f527
Reposted fromtazniebieskimi tazniebieskimi viasegretarz segretarz
olja
9613 8f64
Reposted fromsegretarz segretarz

February 09 2013

olja
1487 8477
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss
olja
1527 ceb8
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss
olja
2064 2b55
Reposted fromcalifornia-love california-love
olja
2077 be2d
Reposted fromcalifornia-love california-love
olja
2527 ed7b
Reposted fromcalifornia-love california-love
olja
2713 60d3
Reposted fromaaajlajk aaajlajk
olja
2795 a2df
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
olja
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viasegretarz segretarz
olja
zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć
— Żulczyk 'Instytut'
olja
Chcę wiosny.
Lżejszych kurtek, cieplejszych i dłuższych dni, lodów, jazdy na rolkach, wszechobecnej zieleni.
Czegoś nowego. Cieplejszego.
— impressionnante.soup.io
Reposted fromsatsu satsu viasegretarz segretarz
olja
SAMA JESTEM SOBIE WINNA
JESTEM INNA NIŻ POWINNAM
POZA NORMĘ WYSTRZELONA
I WYKOLEJONA
— Maria Peszek
Reposted frominfra-red infra-red viasegretarz segretarz

February 06 2013

olja
nic już na to nie poradzisz, że lubię i podoba mi się Twój uśmiech.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viasegretarz segretarz
olja
Reposted fromjamess jamess viasegretarz segretarz
olja
Reposted fromthesmajl thesmajl viasegretarz segretarz
olja
przychodzi ten moment w życiu kiedy chcesz przeglądnąć całą swoją zupę do początku
— po spotkaniu z tobą
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viasegretarz segretarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl